vCIO

Je hebt de nood aan een strategische IT partner die je onafhankelijk advies kan geven over de IT roadmap van jouw bedrijf

Virtual CIO? Is dit iets voor mij?

"We moeten stoppen met brandjes blussen en het oplossen van yesterday's shit." Absoluut waar, maar vaak kan je zelf niet de vinger op de wonde leggen. Laat IT geen kostenpost zijn, maar een business enabler!

Waarom ons?

Betrokken, ervaren, onafhankelijk


Zo grijs als die beste man op dit plaatje rechts zijn we nog niet, maar we hebben toch 20+ jaren ervaring in IT management en digitalisatie. Deze zetten we graag in om jouw (externe) IT afdeling te coachen om de bedrijfsvisie te vertalen naar een technisch programma.

QBR

Quarterly Business Reviews


Periodiek zitten we samen om de voortgang van de afgelopen periode te bespreken. We kijken of we nog op schema zitten en in lijn met de strategische doelen. Of er verbeterpunten zijn. Het is aan ons om aan te tonen wat we gerealiseerd hebben.

Diensten

Wat doen we?

IT roadmap

Analyse van uw huidige IT, kijken waar er verbeterpunten zijn. Rekeninghoudend met uw doelen en ambities maken we een langetermijn IT strategie

IT Budget

We maken een onderscheid tussen de running costs en de projecten, en brengen klaarheid in het budget. Zodat dit aansluit met het meerjarenplan en ook gespreid wordt in de tijd, zonder dat er plotse kosten zijn.

IT governance

Jouw IT gaat iets verder dan een paar PC's en wat applicaties. Je ambities dien je te vertalen naar een digitaal plan en je wil dit gewoon goed geregeld hebben. IT governance omvat processen en structuren voor het optimale beheer, leiden en onderhouden van IT middelen. Je medewerkers zullen weten waar IT voor staat, wat er kan en mag, hoe ze snel geholpen kunnen worden.
Jij als CEO, en je directie wil een vinger aan de pols hebben zonder je te hoeven bezighouden met details. Je wil dat de geplande projecten ook uitgevoerd worden. Je wil dat er een risicobeheersplan is inzake cybersecurity etc.